Aktualności

II Konferencja Kamczacka

To już druga edycja Konferencji Kamczackiej. Odbywać się ona będzie 9 listopada w Hotelu Mazurkas (Ożarów Mazowiecki). Zapraszamy do naszego stoiska.Walny Zjazd Stowarzyszenia Plantatorów Jagody Kamczackiej

W dniach 02-03.06.2017 r. w miejscowości Czarna Dąbrówka (woj. pomorskie) odbył się Walny Zjazd Stowarzyszenia Plantatorów Jagody Kamczackiej.

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Plantatorów Jagody Kamczackiej

W dniu 11 lutego 2017 r. w Ciechanowie odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Plantatorów Jagody Kamczackiej.

o stowarzyszeniu

W ostatnich latach sytuacja na rynku owoców jagodowych w Polsce jest bardzo dynamiczna. Producenci owoców w odpowiedzi na słabą opłacalność produkcji zaczęli poszukiwać nowych, innowacyjnych gatunków sadowniczych do uprawy towarowej. Dużym zainteresowaniem wśród plantatorów na przestrzeni ostatnich lat cieszy się suchodrzew jadalny potocznie zwany jagodą kamczacką. Szacuje się, że powierzchnia uprawy w kraju może sięgać 1000 hektarów.

Obecnie plantatorzy muszą stawić czoła wielu trudnościom takim jak: ochrona roślin przed chorobami, racjonalne nawożenie, organizacja kanałów dystrybucji, a także alternatywne możliwości zagospodarowania owoców i ich promocję. Taka sytuacja rodzi potrzebę wspólnego i zdecydowanego działania całego środowiska producentów, czego następstwem było powołanie w dniu 11 lutego 2017 roku Stowarzyszenia Plantatorów Jagody Kamczackiej. Na spotkaniu założycielskim podjęto uchwałę o utworzeniu Stowarzyszenia, ustalono jego status i wyłoniono władze Stowarzyszenia - zarząd i komisję rewizyjną.

W dniu 24 kwietnia 2017 roku Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej z siedzibą w Zatykach zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000674235.

Obecnie Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej zrzesza 36 plantatorów

Cele stowarzyszenia

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest reprezentacja i obrona praw plantatorów w nim zrzeszonych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele podejmując różnorodne działania.

członkostwo

Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej jest otwarte na nowych członków, którzy chcą pogłębiać, ale również aktywnie dzielić się swoją wiedzą w uprawie jagody kamczackiej.

o jagodzie

Pierwsze wzmianki o jagodzie znajdujemy w literaturze rosyjskiej z końca XVII wieku. Kolejne to blisko sto lat późniejsze zapiski etnografa i badacza przyrody Kraszennikowa, który w swojej pracy o półwyspie Kamczatka wspomina o spożywaniu jagód lonicery przez lokalnych osadników. Historia Jagody Kamczackiej w Polsce nie ma tak odległych korzeni, do niedawna suchodrzew traktowany był jako roślina mało znana.

kontakt

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy.


Prezes zarządu Andrzej Krupiński
Nr tel.:
662 080 400

partnerzy