deklaracja członkowska

Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej jest otwarte na nowych członków, którzy swoją aktywnością, chęcią pogłębiania wiedzy i doskonalenia się w uprawie jagody kamczackiej zasilą grono ludzi przyczyniających się do rozwoju i promocji produkcji w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami członkowstwa, które zostały szczegółowo określone w Rozdziale III Statutu.

W roku 2017 składka członkostwa wynosi 500 zł, jednorazowe wpisowe 300 zł.

Jeśli chcą Państwo dołączyć do Stowarzyszenia Jagody Kamczackiej należy dokonać rejestracji poprzez poprawne wypełnienie poniższych pól.

Po kliknięciu ZAREJESTRUJ SIĘ otrzymają Państwo na adres mailowy potwierdzenie przesłania Deklaracji Członkowskiej do Zarządu Stowarzyszenia Plantatorów Jagody Kamczackiej.

Dane personalne
Dane gospodarstwa

Wielkość gospodarstwa (ha)

Specyfikacja, rodzaje upraw

Powierzchnia upraw (ha)

Data nasadzeń jagody kamczackiej (ha)

Powierzchnia nasadzeń jagody kamczackiej (ha)

Odmiany występujące na plantacji oraz ich ilość

Sposób uprawy
  Konwencjonalny
  Ekologiczny

Planowana pow.nasadzeń jagody kamczackiej (ha)


HASŁO DO LOGOWANIA

Hasło


Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Plantatorów Jagody Kamczackiej. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Statutu SPJK i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim praw i obowiązków.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do funkcjonowania Stowarzyszenia Plantatorów Jagody Kamczackiej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.).